Comuns XOLN

Els Comuns de la Xarxa Oberta Lliure i Neutral (XOLN), o simplement, els Comuns, són les normes auto-imposades i acceptades per tots els usuaris de guifi.net,  amb les qual es regeix la xarxa. Com bé diu el seu nom, estan pensats per garantir que la xarxa sigui sempre oberta, lliure i neutral, i es poden resumir en aquests quatre punts:

Resum i principis generals dels Comuns:

  1. Ets lliure d’utilitzar la xarxa per qualsevol propòsit en tant que no perjudiquis al funcionament de la pròpia xarxa, la llibertat dels altres usuaris, i respectis les condicions dels continguts i serveis que lliurement hi circulen.
  2. Ets lliure de saber com és la xarxa, els seus components, com funciona i difondre’n el seu esperit i funcionament.
  3. Ets lliure d’incorporar serveis i continguts a la xarxa amb les condicions que vulguis.
  4. Incorporant-te a la xarxa, ajudes a extendre aquestes llibertats en les mateixes condicions.

Si voleu consultar el detall dels Comuns, podeu fer-ho a http://guifi.net/ComunsXOLN

Fent xarxa oberta, lliure i neutral