Mostra totes les entrades de David

Desplegament Xarxa Mesh a Sant Feliu (en proves)

L’esquema que hem fet servir fins ara al poble, ha sigut el mode de xarxa en infraestructura (els nodes s’intercomuniquen mitjançant un punt d’acces).
Amb ubicacions com Solanes, que es veu des de qualsevol indret de Sant Feliu, dona molt bon resultat.
Pero a urbanitzacions envoltades d’arbres, i amb diferents alçades, es donen situacions en que nodes separats 200m no es poden conectar.
Aixo ho resol altre mode de fer xarxa: mesh.
Continua la lectura de Desplegament Xarxa Mesh a Sant Feliu (en proves)

Taller basic de xarxes

Per tal de que els usuaris de la xarxa guifi.net tinguin una mica mes d’autonomia per resoldre questions basiques com canviar de proxy, i entendre una mica millor que significa ser usuari de guifi.net i conceptes imprescindibles de les xarxes en general, i de guifi en particular, propossem un primer taller pel proper divendres 18 de juliol a les 17h a Can Buixo (CENTRE SOCIAL MARIA ROCA-UMBERT, Ctra. St. Llorenç, 6, al costat del Condis per la part de dalt).

El contingut del taller seria:

·Que es una IP?
·Que es un proxy?
·Instalar guifiproxy a Mozilla Firefox
·Resolucio de dubtes
·Webs basiques de referencia

Si voleu fer practiques configurant algun dispositiu, podeu portar-lo ja que a Can Buixo tenim acces a guifi.net.

Esperem la vostra assistencia.

Resultats de l’enquesta de satisfacció amb el servei de guifi.net

Fa unes setmanes vam fer una enquesta anonima als socis i usuaris de la xarxa de Sant Feliu.
Aqui podeu veure l’informe dels resultats.

resultados_encuesta_satisfaccion_guifi.net

Tot i la baixa participacio (un terç del total d’usuaris) es poden extreure algunes conclusions:

·El boca-orella es el mitja que dona mes difusio a la xarxa
·La majoria (75%) d’usuaris fan servir la xarxa diariament
·Hi ha un 60% d’usuaris que es troba satisfet o molt satisfet, i un 40% poc o gens satisfet. Aquesta dada es bastant preocupant, i el que indica es que s’ha de continuar treballant per oferir un millor servei.
·La meitat dels usuaris troben que la seva conexio es mes o menys igual que amb altres proveidors, i un 40% troba que es pitjor. Aquest alt resultat d’insatisfaccio es degut principalment al fet d’haver de fer servir proxy per conectar a Internet. Ara ja hi ha una alternativa lliure per qui vulgui un servei de conexio directa a la xarxa: Lliure.net (encara que un 80% indica que continuaria amb la conexio actual, aixo indica clarament que el principal atractiu de la xarxa es que no te quotes mensuals).
·Sobre la professionalitat del servei, un 80% ens dona un aprobat (en diferents graus).
·En quant a la qualitat, un 30% pensa que es de baixa qualitat, i un 60% es mostra satisfet.
·Sobre la relacio qualitat/preu, un 90% pensa esta bastant be.
·Sobre el servei que es dona un cop feta l’instal·lacio, un 80% esta satisfet. Cal recordar al 10% que no esta satisfet que amb un servei gratuit sense quotes mensuals no es pot esperar absolutament res, si no es pagant apart els serveis.
·Sobre com esta organitzada la xarxa, un 80% esta satisfet.
·Altra dada curiosa es que el 90% d’usuaris se sent lliure de participar. Llavors la pregunta seguent hauria de ser: per que no ho feu? 🙂
·En quant a recomanar guifi.net a altres persones, un 90% ho ha fet, pero hi ha un 20% que ara no ho faria.
·Sobre la continuitat dels socis pel proper any, es probable que un 90% encara continuin.

En general, tot i que es gairebe imposible tenir tothom content, la impressio es que estem en el bon cami, pero que encara s’ha de treballar molt per millorar.

Moltes gracies als que vau participar, i a tots els usuaris en general que feu gran guifi.net!!!

Configuració de QoS a la xarxa de Sant Feliu

A la xarxa guifi de Sant Feliu tenim definides, als dispositius d’enrutament Mikrotik, una serie de regles de QoS, per tal d’aprofitar al maxim l’ample de banda i poder donar una conexio de qualitat a tots els usuaris.

Marquem i assignem prioritats i velocitats al trafic, seguint el seguent esquema:

Interactive. Prioritat màxima (1), 30M. Tipus de tràfic: ping, TCP ACK, TCP SYN, DNS, VoIP.
Fast. Prioritat 2, 10M. Tipus de tràfic: SSH, Winbox, RDP.
Internet. Prioritat 3, 30M. Tipus de tràfic: Proxy, VPN, tincVPN.
Guifi. Prioritat 4, 40M. Tipus de tràfic: Other (tràfic que no es de cap de les altres categories).
Bulk. Prioritat 7, 10M. Tipus de tràfic: FTP, P2P.

Les regles implementades son aquestes:

/ip firewall mangle
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - FTP" \
connection-type=ftp new-packet-mark=wlan2-bulk out-interface=wlan2 \
passthrough=no protocol=tcp
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - FTP" \
connection-type=ftp new-packet-mark=wlan4-bulk out-interface=wlan4 \
passthrough=no protocol=tcp
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - P2P" \
new-packet-mark=wlan2-bulk out-interface=wlan2 p2p=all-p2p passthrough=no
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - P2P" \
new-packet-mark=wlan4-bulk out-interface=wlan4 p2p=all-p2p passthrough=no
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - Proxy" \
new-packet-mark=wlan2-internet out-interface=wlan2 passthrough=no \
protocol=tcp src-port=3128
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - Proxy" \
new-packet-mark=wlan4-internet out-interface=wlan4 passthrough=no \
protocol=tcp src-port=3128
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - OpenVPN" \
new-packet-mark=wlan4-internet out-interface=wlan4 passthrough=no \
protocol=tcp src-port=1194-1196
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - tincVPN" \
new-packet-mark=wlan2-internet out-interface=wlan2 passthrough=no \
protocol=tcp src-port=655
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - tincVPN" \
new-packet-mark=wlan4-internet out-interface=wlan4 passthrough=no \
protocol=tcp src-port=655
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - ping" \
new-packet-mark=wlan2-interactive out-interface=wlan2 passthrough=no \
protocol=icmp
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - ping" \
new-packet-mark=wlan4-interactive out-interface=wlan4 passthrough=no \
protocol=icmp
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - TCP ACK" \
new-packet-mark=wlan2-interactive out-interface=wlan2 passthrough=no \
protocol=tcp tcp-flags=ack
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - TCP ACK" \
new-packet-mark=wlan4-interactive out-interface=wlan4 passthrough=no \
protocol=tcp tcp-flags=ack
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - TCP SYN" \
new-packet-mark=wlan2-interactive out-interface=wlan2 passthrough=no \
protocol=tcp tcp-flags=syn
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - TCP SYN" \
new-packet-mark=wlan4-interactive out-interface=wlan4 passthrough=no \
protocol=tcp tcp-flags=syn
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - DNS" \
new-packet-mark=wlan2-interactive out-interface=wlan2 passthrough=no \
protocol=udp src-port=53
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - DNS" \
new-packet-mark=wlan4-interactive out-interface=wlan4 passthrough=no \
protocol=udp src-port=53
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - SSH (out)" \
new-packet-mark=wlan2-fast out-interface=wlan2 passthrough=no protocol=\
tcp src-port=22
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - SSH (out)" \
new-packet-mark=wlan4-fast out-interface=wlan4 passthrough=no protocol=\
tcp src-port=22
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - SSH (in)" dst-port=\
22 new-packet-mark=wlan2-fast out-interface=wlan2 passthrough=no \
protocol=tcp
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - SSH (in)" dst-port=\
22 new-packet-mark=wlan4-fast out-interface=wlan4 passthrough=no \
protocol=tcp
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - WINBOX (out)" \
new-packet-mark=wlan2-fast out-interface=wlan2 passthrough=no protocol=\
tcp src-port=8291
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - WINBOX (out)" \
new-packet-mark=wlan4-fast out-interface=wlan4 passthrough=no protocol=\
tcp src-port=8291
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - WINBOX (in)" \
dst-port=8291 new-packet-mark=wlan2-fast out-interface=wlan2 passthrough=\
no protocol=tcp
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - WINBOX (in)" \
dst-port=8291 new-packet-mark=wlan4-fast out-interface=wlan4 passthrough=\
no protocol=tcp
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - RDP (in)" dst-port=\
3389 new-packet-mark=wlan2-fast out-interface=wlan2 passthrough=no \
protocol=tcp
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - RDP (in)" dst-port=\
3389 new-packet-mark=wlan4-fast out-interface=wlan4 passthrough=no \
protocol=tcp
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - VoIP (in)" \
dst-port=5060 new-packet-mark=wlan2-interactive out-interface=wlan2 \
passthrough=no protocol=udp
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - VoIP (in)" \
dst-port=5060 new-packet-mark=wlan4-interactive out-interface=wlan4 \
passthrough=no protocol=udp
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - VoIP (out)" \
new-packet-mark=wlan2-interactive out-interface=wlan2 passthrough=no \
protocol=udp src-port=5060
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - VoIP (out)" \
new-packet-mark=wlan4-interactive out-interface=wlan4 passthrough=no \
protocol=udp src-port=5060
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - RDP (out)" \
new-packet-mark=wlan2-fast out-interface=wlan2 passthrough=no protocol=\
tcp src-port=3389
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - RDP (out)" \
new-packet-mark=wlan4-fast out-interface=wlan4 passthrough=no protocol=\
tcp src-port=3389
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan2 - Other" \
new-packet-mark=wlan2-guifi out-interface=wlan2 passthrough=no
add action=mark-packet chain=postrouting comment="wlan4 - Other" \
new-packet-mark=wlan4-guifi out-interface=wlan4 passthrough=no

/queue tree
add max-limit=40M name=wlan2-qdisc parent=wlan2 queue=wireless-default
add limit-at=3M max-limit=30M name=wlan2-interactive packet-mark=\
wlan2-interactive parent=wlan2-qdisc priority=1 queue=default
add limit-at=1M max-limit=10M name=wlan2-fast packet-mark=wlan2-fast parent=\
wlan2-qdisc priority=2 queue=default
add limit-at=3M max-limit=30M name=wlan2-internet packet-mark=wlan2-internet \
parent=wlan2-qdisc priority=3 queue=default
add limit-at=5M max-limit=40M name=wlan2-guifi packet-mark=wlan2-guifi \
parent=wlan2-qdisc priority=4 queue=default
add limit-at=1M max-limit=10M name=wlan2-bulk packet-mark=wlan2-bulk parent=\
wlan2-qdisc priority=7 queue=default
add max-limit=40M name=wlan4-qdisc parent=wlan4 queue=wireless-default
add limit-at=1M max-limit=10M name=wlan4-bulk packet-mark=wlan4-bulk parent=\
wlan4-qdisc priority=7 queue=default
add limit-at=1M max-limit=10M name=wlan4-fast packet-mark=wlan4-fast parent=\
wlan4-qdisc priority=2 queue=default
add limit-at=5M max-limit=40M name=wlan4-guifi packet-mark=wlan4-guifi \
parent=wlan4-qdisc priority=4 queue=default
add limit-at=3M max-limit=30M name=wlan4-interactive packet-mark=\
wlan4-interactive parent=wlan4-qdisc priority=1 queue=default
add limit-at=3M max-limit=30M name=wlan4-internet packet-mark=wlan4-internet \
parent=wlan4-qdisc priority=3 queue=default

Ampliacio de la troncal de guifi.net cap a Bigues i Riells

Gracies a la col·laboracio entre la nostra associacio amb la fundacio @guifi.net, @nicstudios, @conectat, @gurbtec i @delanit, hem pogut enllaçar l’illa de Bigues i Riells amb la troncal de guifi.net a Sant Feliu, amb un enllaç entre els supernodes de Solanes i el Mirador de Bigues.
Aixo ens permet poder oferir conectivitat a Internet a molts mes indrets, i amb una oferta variada i adaptada a totes les economies.

Aviat tindrem mes informacio…