Associació Guifi.net Sant Feliu de Codines

Supernodes

Els supernodes son els punts de la xarxa compostos de varies antenes i dispositius que ofereixen cobertura als nodes-client (d’un sol dispositiu), i s’encarreguen de gestionar les rutes pel trafic dins la xarxa, i entre els diversos supernodes. Es un terme utilitzat per la comunitat de Guifi.net, i se’ls podria també anomenar “nodes multi-radio” o “nodes emissors”, i poden ser de varis tipus, segons si fan de troncal i/o donen cobertura a nodes-clients.

A Sant Feliu, la xarxa està funcionant amb 3 supernodes principals, que garanteixen la cobertura a gran part del municipi i que són els següents:

  • OperatiuSFelDCjvilac: Dóna cobertura a la part Est/Sud-est del poble, i es pot enllaçar des de poblacions properes.
  • Operatiu SFelDCAjVell: Supernode principal, situat a la torre de l’antic Ajuntament, que dóna cobertura a gran part de la població, i fa l’enllaç troncal amb guifi.net cap a Lliçà de Munt.
  • Operatiu –  SFelDCsolanes: Supernode situat a la Zona Esportiva de Solanes. Visible des de bona part del Vallès Oriental.

Aquesta planificació no exclou altres supernodes que puguin sorgir conforme es vagi estenent la xarxa i es comprovi que la cobertura és optima a tot el municipi i nodes interessats.